โมโนแคลเซียมฟอสเฟต สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ ไดแคลเซียมฟอสเฟต 14 บาท ทดแทนได้ เพื่อเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมแก่สัตว์เลี้ยง

สำหรับผู้ที่ใช้ โมโนแคลเซียมฟอสเฟต P21 (มีฟอสฟอรัส 21%) จะต้องใส่ ไดแคลเซียมฟอสเฟต ในอาหารสัตว์เพิ่ม 20% จากปริมาณที่เคยใช้ โมโนแคลเซียมฟอสเฟต

ทุกๆ 1 กิโลกรัม ที่เคยใช้ โมโนแคลเซียมฟอสเฟต P21 จะเปลี่ยนเป็น 1.2 กิโลกรัม ไดแคลเซียมฟอสเฟต เพื่อรักษาระดับฟอสฟอรัสให้ได้ตามสูตรอาหารที่กำหนดไว้แต่เดิม แต่จะได้ปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพราะ ไดแคลเซียมฟอสเฟต P18 มีแคลเซียมสูงกว่า โมโนแคลเซียม 5 %

ไดแคลเซียมฟอสเฟต ราคา 14 บาท/กิโลกรัม ผลิตจากกระดูกสัตว์

ไดแคลเซียมฟอสเฟต สำหรับเสริมธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ให้แก่สัตว์เลี้ยงทุกชนิด ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ วัว กุ้ง ปลา ผลิตจากกระดูกสัตว์ล้วน ไม่มีส่วนผสมจากหินหรือเปลือกหอย ปลอดภัยจากสารพิษที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ มีการดูดซึมไปใช้โดยร่างกายของสัตว์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อเด่นของไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ผลิตจากกระดูกสัตว์

ไดแคลเซียมฟอสเฟต ตราต้นสน ได้ผลิตและจำหน่ายมานานกว่า 30 ปี

โดยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์) จากกรมปศุสัตว์
สูตรทางเคมีของ DICALCIUMPHOSPHATE P18 ( CaHPO4.2H2O )